Công ty Khu công nghiệp KSB (Công ty con của KSB) được vinh danh Top 10 Khu công nghiệp tiềm năng nhất năm 2024

15/03/2024

Ngày 15/3/2024, sự kiện thường niên Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân lần thứ IV và Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2023 – 2024 do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức tại Hà Nội.

Theo đó, Lễ Vinh danh là kết quả của Chương trình bình chọn Thương hiệu dẫn đầu từ 1.000.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo, các chuyên gia kinh tế – luật – quy hoạch – kiến trúc – xây dựng – bất động sản hàng đầu của Việt Nam.

Lễ Vinh danh tôn vinh Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ dẫn đầu thị trường bất động sản năm 2023 – 2024 với các hạng mục: Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2023, Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bất động sản tốt nhất năm 2023, Doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất năm 2024, Sàn giao dịch bất động sản triển vọng nhất năm 2024, Dự án đô thị và nhà ở tiềm năng nhất năm 2024, Dự án bất động sản khu công nghiệp tiềm năng nhất năm 2024.

Khu công nghiệp KSB huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương thuộc Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB (Công ty con của KSB) được Vinh danh Top 10 Dự án bất động sản khu công nghiệp tiềm năng nhất năm 2024.