CBTT: Giấy phép khai thác mỏ đá Tam lập 3, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

04/04/2024

Giấy phép khai thác khoáng sản số 05/GP-UBND ngày 03/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, theo đó cho phép Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương khai thác khoáng sản đá xây dựng bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ đá xây dựng Tam Lập 3, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

20240404 - KSB - CBTT giay phep khai thac khoang san cua ubnd tinh binh duong cap_SIGN