Tin tức

Previous Next
Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đối với ông Võ Đình Long [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/09-QD-HDQT.pdf" title="09-QD HDQT"]...

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Quyết định Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đối với ông Phạm Văn Hiệp [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/08-QD-HDQT.pdf" title="08-QD HDQT"]...

KSB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
KSB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/503-TB-SGDHCM.pdf"]...

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/02_2017_NQ_DHDCD.pdf"] Tải file đính kèm...