Tin tức

Previous Next
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/BB_HOP_DHDCD_2017.pdf"] Tải file đính kèm...

KSB: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
KSB: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/13_2017_KS.pdf"] Tải file đính kèm...

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/Bao-cao-tai-chinh-quy-I-2017.pdf" title="Bao cao tai chinh quy I 2017"] Tải file đính kèm...

KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm  Quý I năm 2017
KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm Quý I năm 2017

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm Quý I năm 2017 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2017/04/CBTT-bao-cao-tai-chi-Quy-I-2017.pdf" title="CBTT bao cao tai chi Quy I 2017"] Tải file đính kèm...