Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương nhận giấy khen của UBND tỉnh về hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế 2016

21/08/2017

Năm 2016 với tổng mức nộp thuế theo quyết toán của Cục thuế tỉnh Bình Dương là: 194,7 tỷ, Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương được vinh dự là một trong những công ty nộp thuế lớn nhất tỉnh Bình Dương, Công ty đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận đóng góp của công ty đối với nghĩa vụ thuế cho nhà nước năm 2016.