Quỹ đất – Quy hoạch khu công nghiệp

18/01/2017

Một phần nhìn thấy được nhu cầu về đất công nghiệp từ các doanh nghiệp sản xuất. Phần khác, nhìn thấy rõ tiềm năng của quỹ đất mang lại lợi nhuận cho công ty trong tương lai, chúng tôi đã quy hoạch đất thành khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong tương lai.Partially realizing the demand on industrial land from manufacturing enterprises and seeing the potential profits of land fund to company in the future, we have planned the land into industrial zones to meet country’s future development needs.