CHƯƠNG TÌNH THỰC TẬP PHÁT TRIỂN NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI

23/01/2017

BIMICO muốn phát hiện, lựa chọn, và ươm mầm các tài năng trẻ. Những đối tượng năm cuối đại học hoặc đã ra trường dưới 1 năm đủ điều kiện đều có thể tham gia chương trình thực tập.

Điều kiện:

  • Kết quả học tập
  • Thành tích
  • Tính cách
  • Khả năng