TRẦN ĐÌNH HÀ

09/02/2017

Ông Trần Đình Hà bắt đầu tham gia công tác quản lý, điều hành tại BIMICO từ năm 2000 và từng giữ các vị trí quản lý cấp cao ở nhiều đơn vị trực thuộc Công ty.

Năm 2013, Ông là Phó Tổng Giám đốc CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và trực tiếp quản lý 04 đơn vị trực thuộc BIMICO.

Từ tháng 8 năm 2020 đến nay, ông Trần Đình Hà được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty.