NGUYỄN HOÀNH SƠN

11/02/2017

Ông Nguyễn Hoành Sơn tốt nghiệp Đại học Mỏ-Địa chất chuyên ngành chế biến khoáng sản; Thạc sỹ Tài chính-Ngân hàng tại Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ – FNHW.
Ông đã từng làm trưởng Ban quản lý dự án Titan Pigment, trợ lý Hội đồng Quản trị tại Tổng Công ty KS và Thương mại Hà Tĩnh. Từ năm 2010-2016, Ông giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty TNHH Côngnghiệp nặng FPT.
Từ tháng 11/2016 đến nay, Ông giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO), phụ trách quản lý điều hành Công ty cổ phần Phú Nam Sơn.