NGUYỄN QUỐC PHÒNG

11/02/2017

Ông Nguyễn Quốc Phòng là người từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt liên quan đến hoạt động Kế toán – Tài chính tại nhiều Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn. Ông từng đảm nhận vai trò Kế toán trưởng Chi nhánh Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp (VIGECAM); Phó Tổng Giám đốc Tài chính tại Tập Đoàn Quốc tế Năm Sao.

Từ tháng 11/2016 đến nay, Ông là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO)

Ông Phòng là người  từng nắm nhiều vị trí chủ chốt liên quan đến kế toán tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ông đã từng là Giám đốc Ban tài chính – Kế toán, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Quốc tế Năm Sao. Từ năm 2014 đến nay, ông là Phó giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản VINA. Từ năm 2016 đến nay, ông là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.