1993

15/02/2017

BIMICO ra đời

Tiền thân là Công Ty Khai Thác Xuất Khẩu Khoáng Sản Sông Bé (SOBEMINEXCO), được thành lập ngày  13/01/1993 theo quyết định của UBND tỉnh Sông Bé.

Các đơn vị trực thuộc:

 • Phân xưởng đá Tân Đông Hiệp
 • Phân xưởng đá Bình An
 • Phân xưởng Cao lanh 1
 • Phân xưởng Cao lanh 2
 • Phân xưởng Cao lanh Tân Thành
 • Đội khai thác set gạch ngói Tân Lập – Tân An

  

BIMICO’s Foundation

The company formerly known as Song Be Mineral Exploiting and Exporting Company (SOBEMINEXCO), was established on 13th January 1993 under the decision of People’s Committee of Song Be Province.

Subordinate Units:

 • Tan Dong Hiep Stone Division
 • Binh An Stone Division
 • Kaolin Division I
 • Kaolin Division II
 • Tan Thanh Kaolin Division
 • Tan Lap – Tan An Brick Clay Exploiting Team.