1998

16/02/2017

Đổi tên và phát triển

BIMICO chính thức đổi tên thành Công Ty Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương theo quyết định của tỉnh Bình Dương.

Các đơn vị trực thuộc được thay đổi tên và mở rộng:

 • Phân xưởng đá Tân Đông Hiệp I
 • Phân xưởng đá Tân Đông Hiệp II
 • Phân xưởng đá Bình An
 • Phân xưởng chế biến Cao lanh
 • Cum công nghiệp gốm sứ Đất Cuốc
 • Phân xưởng cao lanh Tân Thành
 • Đội khai thác sét gạch ngói
 • Đội vận tải
 • Nhà máy gạch Bình Phú
 • Nhà máy sản xuất nước BIMICO
 • Đội xây dựng cầu đường

Rename and Development

As decided by Binh Duong Province, BIMICO officially changed its name to Binh Duong Mineral and Construction Company.

Subordinate units were renamed and expanded:

 • Tan Dong Hiep Stone Division I
 • Tan Dong Hiep Stone Division II
 • Binh An Stone Division
 • Kaolin processing Factory
 • Dat Cuoc Ceramic Industrial Cluster
 • Tan Thanh Kaolin Factory
 • Brick Clay Exploiting Team
 • Transport Team
 • Binh Phu Brick Factory
 • BIMICO Mineral Water Plant
 • Construction Team