XÍ NGHIỆP KT&CB ĐÁ PHƯỚC VĨNH

06/03/2017

XÍ NGHIỆP KT&CB ĐÁ PHƯỚC VĨNH

Mỏ đá xây dựng granodiorit Phước Vĩnh cách huyện lỵ Phú Giáo 4 km về phía đông.
Diện tích 23 ha, trữ lượng 6 triệu m3/năm, công suất 1 triệu m3/năm, quy hoạch mở rộng 30 ha.
Mỏ lộ thiên khai thác bằng công nghệ tiên tiến, hệ thống nghiền sàng 150 – 250 tấn/h
Sản phẩm đa dạng: 1×2, 0x4, 4×6, mi bụi, mi sàng, đá hộc chất lượng tốt, ổn định đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Địa chỉ Xí nghiệp: Khu phố 3, TT Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274. 3822602 – 2215236
Fax: 0274.3823922 – 3674185
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vnPhuoc Vinh granodiorite stone is located 4 km East of Phu Giao District.
Area of ​​23 hectares, the reserve of 6 million m3 / year, the annual capacity of 1 million m3, the expansion plan of 30 hectares.
Open pit mining with advanced technology, screening system 150 – 250 tons / h
Wide range of products: 1×2, 0x4, 4×6, dust, fine sieve, good quality stones, stable to meet technical standards.
ISO 9001:2008 Quality Management System
Company Address: Quarter 3, Phuoc Vinh Town, Phu Giao District, Binh Duong Province.


Phone: 0274. 3822602 – 2215236

Fax: 0274. 3823922 – 3674185

Email: info@bimico.com.vn

Website: www.bimico.com.vn