XÍ NGHIỆP KT&CB ĐÁ TÂN MỸ

07/03/2017

XÍ NGHIỆP KT&CB ĐÁ TÂN MỸ

Mỏ đá xây dựng Tân Mỹ cách trung tâm Thị xã Tân Uyên 10 km về phía Bắc, cách sông Đồng Nai 2 km về phía Tây.
Diện tích khai thác 41 ha, trữ lượng 22 triệu m3, công suất 1 triệu m3/năm.
Khai thác lộ thiên bằng công nghệ tiên tiến, hệ thống nghiền sàng 150 – 250 tấn/h, đường vận tải và hệ thống cảng sông độc lập thuận lợi cho việc vận chuyển thủy và bộ.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Địa chỉ Xí nghiệp: Ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3822602 – 3650377
Fax: 0274.3822923 – 3650377
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vnTan My stone mine is located 10 km North of Tan Uyen town center, 2 km West of Dong Nai river.
Area of ​​41 ha, reserve of 22 million m3, annual capacity of 1 million m3.
Surface mining using advanced technology, 150 – 250 tons / h screening system, transportation lines and independent river port system are convenient for marine and overland transports.
Quality management system ISO 9001: 2008
Address of enterprise: Hamlet 1, Tan My commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province.
Telephone: 0274.3822602 – 3650377
Fax: 0274.3822923 – 3650377
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vn