XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BÊ TÔNG

07/03/2017

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT BÊ TÔNG

Xí nghiệp sản xuất bê tông công suất đạt trên 60.000m/năm. Bao gồm các loại cống tròn, cống hộp và các cấu kiện bê tông đúc sẵn với nhiều loại kích thước khác nhau.
Công nghệ được sử dụng tại nhà máy sản xuất:
Công nghệ quay ly tâm chuyên sản xuất cống tròn có đường kính từ 300mm – 1.500mm
Công nghệ rung lõi của CHLB Đức chuyên sản xuất cống tròn có đường kính từ 300mm – 2.000mm. Cống hộp đơn có kích thước lên tới 2,0m x 2,0m x 1,2m.
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
Đội ngũ công nhân lành nghề, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, cẩu ráp cống theo yêu cầu của khách hàng.

Địa chỉ Xí nghiệp:  Đường N4 – D3, KCN Đất Cuốc, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3822602 – 3651299
Fax: 0274.3923922 – 3651299
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vnConcrete factory with an annual capacity of over 60,000 meters including circular sewers, box culverts and prefabricated concrete components in a variety of sizes.
Technology used in the factory:
Centrifugal technology specializes in the production of circular sewers with a diameter of 300mm – 1,500mm
Core vibration technology of Germany specializes in producing circular sewers with a diameter of 300mm – 2,000mm. Single culvert box sizes up to 2.0m x 2.0m x 1.2m.
Applying the ISO 9001: 2008 Quality Management System.
Team of skilled workers provides transportation services, sewer cranes at the request of customers.
Address: N4 – D3 road, Dat Cuoc industrial zone, Dat Cuoc commune, Bac Tan Uyen district, Binh Duong province.
Phone: 0274.3822602 – 3651299
Fax: 0274.3923922 – 3651299
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vn