Xí nghiệp
XN KT&CB CAO LANH TÂN THÀNH

XÍ NGHIỆP KT&CB CAO LANH TÂN THÀNH

Mỏ cao lanh Tân Lập nằm trong cụm mỏ cao lanh Đất Cuốc, có nguồn gốc trầm tích.
Diện tích mỏ: 24 ha, trữ lượng 1,3 triệu m3; sản lượng khai thác 100.000 tấn/năm.
Mỏ lộ thiên, độ sâu 10-15m, thiết bị khai thác, xúc bốc tiên tiến và an toàn. Cao lanh Tân Lập chất lượng ổn định, là nguồn nguyên liệu cho các nhà máy ceramic và chất độn cho các nhà máy phân bón trong vùng Đông Nam Bộ.

Địa chỉ 1: Ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Địa chỉ 2: Ấp 1, Xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0650.3822602 – 3682362
Fax: 0650.3823922 – 3682164
Email: info@bimico.com.vn
Website: www.bimico.com.vn