HOÀNG VĂN LỘC

16/03/2017

Ông Lộc đã từng là Phó ban phân vùng kinh tế, Trưởng phòng tổng hơp Uỷ ban kế hoạch tỉnh Sông Bé, Chi cục phó chi cục QL Tài Nguyên khoáng sản tỉnh Sông Bé. Từ năm 1993, ông Lộc là Phó giám đốc Công ty Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương. Từ năm 2006, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương.