KSB: Bàn giao Giấy chừng nhận quyền Sử dụng đất cho nhà Đầu tư

24/03/2017

Ngày 24.3.2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình dương (KSB-Bimico) đã tổ chức bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty Young Dong Vina là nhà đầu tư 100% vốn Hàn quốc thuê đất đầu tư nhà máy sản xuất tại KCN Đất cuốc!

Trong buổi lễ nhà đầu tư đã thể hiện niềm vui khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp của Chủ đầu tư KSB-Bimico qua việc nhanh chóng bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư  triển khai thi công nhà máy để sớm đi vào hoạt động.

Trong thời gian tới KCN Đất cuốc sẽ tiếp tục bàn giao sổ cho các nhà đầu tư tạo điều kiệnthuận lợi cho việc sớm triển khai đầu tư của các doanh nghiệp thuê đất tại KCN Đất cuốc.