NGUYỄN QUỐC PHÒNG

11/05/2017

Ông Nguyễn Quốc Phòng là người từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt liên quan đến hoạt động Kế toán – Tài chính tại nhiều Tập đoàn, Doanh nghiệp lớn.

Ông từng đảm nhận vai trò Kế toán trưởng Chi nhánh Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp (VIGECAM); Phó Tổng Giám đốc Tài chính tại Tập Đoàn Quốc tế Năm Sao.

Từ tháng 11/2016 đến nay, Ông là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (BIMICO).