KSB: Quyết định thay đổi niêm yết

21/12/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã CK: KSB) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

20181221 - KSB - Quyet dinh thay doi niem yet co phieu