THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

12/07/2019

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thông báo tới Quý Nhà Đầu Tư về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

 • Loại hình Trái Phiếu: : Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
 • Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.
 • Thời điểm Phát hành: Phát hành một đợt, dự kiến trong Quý III năm 2019
 • Kỳ hạn Trái phiếu: 24 tháng (02 năm) kể từ Ngày Phát Hành.
 • Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Một Trái phiếu)
 • Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành: 350.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
 • Đồng tiền phát hành và thanh toán: Việt Nam Đồng  (VND).
 • Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 • Kỳ thanh toán lãi: 06 tháng/lần.

 

Chi tiết thông tin về việc phát hành trái phiếu sẽ được cung cấp tại :

 • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Trụ sở tại Đại lộ Bình Dương, KP Hòa Lân I, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương.
 • Đại lý Phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, Trụ sở tại Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.

Trân trọng./.