HOÀNG NGUYÊN BÌNH

04/08/2020

Ông Hoàng Nguyên Bình đã tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh và đảm nhiệm các vai trò quan trọng tại các Công ty hoạt động về lĩnh vực Chứng khoán, Tài chính.

Ông từng đảm nhận chức vụ Kế toán Trưởng tại Công ty Cổ phần Môi giới Thương Mại Châu Á; Phụ trách Tư vấn Tài chính doanh nghiệp khu vực phía Nam Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN TP.HCM.

Từ năm 2019 là thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.