Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

30/03/2021

Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 20/04/2021 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Trung tâm Hội nghị –Tiệc cưới Vita Place, Địa chỉ: 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố  Thuận An, tỉnh Bình Dương (Bên cạnh trụ sở Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính gửi đến Quý cổ đông chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội:

Thư mời
Giấy uỷ quyền
Bộ tài liệu