Việc liên tục được tôn vinh của những giải thưởng uy tín và danh giá đã chứng minh sự cố gắng bền bĩ, những giá trị, thành tựu xuất sắc, sự phát triển bền vững, liên tục đổi mới, có trách nhiệm với cộng đồng, môi trường sống của Doanh nhân Phan Tấn Đạt và KSB trong suốt thời gian qua.