Kết quả phân tích quan trắc Quý IV: Mỏ đá Thiện Tân 7 (HTX Thăng Long)

26/12/2022

Kết quả phân tích quan trắc Quý IV: Mỏ đá Thiện Tân 7 (HTX Thăng Long)

20221226-KQPT-THIEN-TAN-7