CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 24 ( cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty)

17/02/2023

CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 24 ( cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty)

20230217-KSB-CBTT-GCN dang ky doanh nghiep thay doi lan thu 24_sign

Tải file đính kèm