Báo cáo tài chính Hợp nhất

19/01/2023
20230119-KSB-BCTC-Hop-Nhat-Q4-2022_SIGN