Tin tức

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thông báo tới Quý Nhà Đầu Tư về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

 • Loại hình Trái Phiếu: : Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền.
 • Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.
 • Thời điểm Phát hành: Phát hành một đợt, dự kiến trong Quý III năm 2019
 • Kỳ hạn Trái phiếu: 24 tháng (02 năm) kể từ Ngày Phát Hành.
 • Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Một Trái phiếu)
 • Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành: 350.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
 • Đồng tiền phát hành và thanh toán: Việt Nam Đồng  (VND).
 • Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
 • Kỳ thanh toán lãi: 06 tháng/lần.

 

Chi tiết thông tin về việc phát hành trái phiếu sẽ được cung cấp tại :

 • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Trụ sở tại Đại lộ Bình Dương, KP Hòa Lân I, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương.
 • Đại lý Phát hành trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, Trụ sở tại Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.

Trân trọng./.