Quyết định V/v Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mỏ sét gạch ngói ấp Bố Lá ( Mỏ sét gạch ngói Phước Hòa).

17/10/2022

Quyết định V/v Phê duyệt  báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mỏ sét gạch ngói ấp Bố Lá ( Giai đoạn 2), diện tích tăng từ 12,817 ha lên 34,5ha, Công xuất khai thác  250.000 mét khối Nguyên khối / năm, tương đương 325.000 mét khối nguyên khai / năm, tại ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương.

download (4)