CBTT Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 3 năm 2023

27/10/2023

CBTT Báo cáo tài chính riêng, hợp nhất quý 3 năm 2023

20231027-KSB-CBTT bao cao tai chinh hop nhat - rieng quy 3 nam 2023_SIGN

Tải file Giải trình chênh lệch BCTC
Tải file báo cáo hợp nhất
Tải file báo cáo riêng