Tin tức

Previous Next
CBTT Nghị quyết của HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
CBTT Nghị quyết của HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT Nghị quyết của HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/06/20220623-KSB-CBTT-LUA-CHON-DON-VI-KIEM-TOAN-2022_SIGN.pdf" title="20220623-KSB-CBTT-LUA CHON DON VI KIEM TOAN 2022_SIGN"]...

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022
IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Tin công bố, Tin tức ngành

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT. (more…)...

KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần DRH Holdings
KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần DRH Holdings

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

KSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần DRH Holdings [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/06/20220617_20220617-KSB-BCKQGD-CP-CTCP-DRH-Holdings.pdf" title="20220617_20220617 - KSB - BCKQGD CP (CTCP DRH Holdings)"]...

CBTT Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung năm 2022
CBTT Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung năm 2022

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB, Tin tức ngành

CBTT Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi bổ sung năm 2022 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/06/20220610-KSB-18-2022-KS-CBTT-Quy-che-hoat-dong-cua-HDQT-cong-ty_SIGN.pdf" title="20220610-KSB-18-2022-KS-CBTT-Quy che hoat dong cua HDQT cong ty_SIGN"] Tải file đính kèm ...