Doanh thu
2020
1322
Tỷ VNĐ
Trữ lượng đá
2020
60
Triệu M3
Diện tích đất công nghiệp
553
Hecta
Quy mô
nhân lực
400
Người

Lĩnh vực hoạt động

Hơn 20 năm  hoạt động và phát triển không ngừng nghỉ, BIMICO tự hào là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc khai thác, sản xuất  các vật liệu cơ bản và quan trong cho ngành xây dựng tại tỉnh Bình Dương. Các sản phẩm của BIMICO đã và đang tạo ra nền móng vững chắc cho nhiều công trình trọng điểm trong khu vực Đông Nam Bộ đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, BIMICO luôn đăt trọng tâm vào các lĩnh vực kinh doanh chính, đối mới và sáng tạo liên tục để trở thành nhà cung cấp tin cậy của ngành xây dựng.

Thông báo tuyển dụng

Bản đồ khoáng sản