Tin tức

Previous Next
CBTT: Điều lệ công ty sửa đổi năm 2018
CBTT: Điều lệ công ty sửa đổi năm 2018

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Điều lệ công ty sửa đổi năm 2018 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/37-2018-KSB.pdf"] Tải file đính kèm Tải file Điều lệ...

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/12/36-2018-KS.pdf"] Tải file đính kèm  ...

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/35-2018-KS.pdf" title="35-2018 KS"] Tải file đính kèm...

CBTT: V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
CBTT: V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2018/11/34-2018-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...