Tin tức

Previous Next
CBTT: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
CBTT: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/06-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty
CBTT: Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Miễn nhiệm Kế toán trưởng [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/05-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: Thành lập Công ty TNHH Cao lanh Minh Long do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu.
CBTT: Thành lập Công ty TNHH Cao lanh Minh Long do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu.

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Thành lập Công ty TNHH Cao lanh Minh Long do Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu. [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/04-2019-ksb_web.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: V/v Báo cáo quản trị công ty 2018
CBTT: V/v Báo cáo quản trị công ty 2018

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v Báo cáo quản trị công ty 2018 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/01/03-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm Tải file Báo cáo quản trị 2018...