Tin tức

Previous Next
CBTT: Báo cáo tài chính Quý I/ 2019
CBTT: Báo cáo tài chính Quý I/ 2019

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo tài chính Quý I/ 2019 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/16-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm  ...

CBTT: Báo cáo thường niên 2018
CBTT: Báo cáo thường niên 2018

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Báo cáo thường niên 2018 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/15-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm Tải file đính kèm BCBV Tải file đính kèm BCTN...

CBTT: V/v Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
CBTT: V/v Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/14-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: V/v Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị
CBTT: V/v Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị

Tin công bố, Tin tức, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v Thông qua Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/13-2019-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...