Tin tức

Previous Next
CBTT: V/v Mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ
CBTT: V/v Mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v Mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/06-NQ-HDQT.pdf" title="06-NQ HDQT"] Tải file đính kèm...

Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Thông báo V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/04-2020-TB-HDQT.pdf"]...

CBTT: Quyết định V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
CBTT: Quyết định V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: Quyết định V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/13-2020-KSB.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT: V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, Ông Hoàng Văn Lộc
CBTT: V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, Ông Hoàng Văn Lộc

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT: V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, Ông Hoàng Văn Lộc [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2020/05/12-2020-KSB.pdf"] Tải file đính kèm  ...