Tin tức

Previous Next
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/20220125-KSB-BCQT-CONGTY-2021_SIGN.pdf"] Tải file BCTC Hợp nhất...

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/20220125-KSB-CBTT-THAY-DOI-SO-LUONG-CP-CO-QUYEN-BIEU-QUYET_SIGN.pdf"] Tải file đính kèm...

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/20220125-KSB-BAO-CAO-KET-QUA-PHAT-HANH-CP-ESOP-2021_SIGN.pdf"] Tải file đính kèm...

CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021
CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021

Tin công bố, Tin tức, Tin tức KSB

CBTT Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021 [pdf-embedder url="http://bimico.com.vn/wp-content/uploads/2022/01/20220120-ksb-cbtt-baocaotaichinhquy4-2021_SIGN.pdf"] Tải file đính kèm Tải file BCTC Riêng Tải file BCTC Hợp nhất...