Công ty TNHH Cao lanh Minh Long KSB

  • Địa chỉ: Ấp 1, Xã Minh Long, H. Chơn Thành, Bình Phước.
  • Diện tích khai thác: 64 ha.
  • Trữ lượng: 12 tấn cao lanh
  • Công suất: 450.000 tấn/năm.
  • Mỏ Cao Lanh Minh Long là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu Cao Lanh chất lượng, ổn định và lâu dài đến năm 2038 cho các nhà máy Ceramic và nhà máy phân bón trong khu vực Miền Nam.
  • Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015.
Ấp 1, Xã Minh Long, H. Chơn Thành, Bình Phước.
0274.3822602
0274.3822923
info@bimico.com.vn
www.bimico.com.vn