Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB (KSBIDC)

Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB (KSBIDC)

  • Khu Công nghiệp KSB nằm trong tổng thể khu phát triển kinh tế – đô thị của tỉnh Bình Dương.
  • Địa thế đẹp, điều kiện xây dựng thuận lợi, cơ sở hạ tầng trong khu hoàn thiện, chất lượng tốt, là nơi lý tưởng sẽ mang đến sự thành công cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015.
  • Địa chỉ: ĐT 746, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên,
    tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại0274.3651.222 / 0869 661 661
  • Email: info@ksip.com.vn
  • Website: www.ksip.com.vn
Xã Đất Cuốc, H. Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
0274.3822602
0274.3822923
info@bimico.com.vn
www.bimico.com.vn