XN Khai Thác Và Chế Biến Đá Tân Mỹ

  • Địa chỉ: Ấp 1, xã Tân Mỹ, H. Bắc Tân Uyên, Bình Dương
  • Diện tích khai thác: 41 ha
  • Trữ lượng: 22 triệu m3 (nguyên khối, tương đương 32 triệu m3 nở rời.
  • Công suất: 1.5 triệu m3/năm, tương đương 2,2 triệu m3 (nở rời)/năm.
  • Khai thác mỏ lộ thiên: bằng công nghệ tiên tiến, hệ thống nghiền sàng 150 – 250 tấn/h, đường vận tải và hệ thống cảng sông độc lập thuận lợi cho việc vận chuyển thủy và bộ.
  • Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015.
Ấp 1, xã Tân Mỹ, H. Bắc Tân Uyên, Bình Dương
0274.3822602
0274.3822923
info@bimico.com.vn
www.bimico.com.vn