CTCP Phú Nam Sơn (Vốn KSB 51%)

  • Địa chỉ: Thôn Tân Phúc, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá.
  • Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015.
Thôn Tân Phúc, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá.
0274.3822602
0274.3822923
info@bimico.com.vn
www.bimico.com.vn