XN Khai Thác Và Chế Biến Đá Phước Vĩnh

  • Địa chỉ: Kp. 3 TT Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, Bình Dương
  • Diện tích: 30 ha
  • Trữ lượng: 6 triệu m3/năm.
  • Công suất: 1.2 triệu m3/năm.
  • Sản phẩm đa dạng: 1×2, 0x4, 4×6, mi bụi, mi sàng, đá hộc
  • Khai thác mỏ lộ thiên: bằng công nghệ tiên tiến, hệ thống nghiền sàng 150 – 350 tấn/h
  • Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015.
Kp. 3 TT Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, Bình Dương
0274.3822602
0274.3822923
info@bimico.com.vn
www.bimico.com.vn