XN Khai Thác Và Chế Biến Cao Lanh Tân Thành

  • Địa chỉ 1: Ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, H. Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
  • Địa chỉ 2: Ấp 1, Xã Tân Lập, H. Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
  • Diện tích khai thác: 24 ha.
  • Trữ lượng: 1,3 triệu m3.
  • Công suất: 100.000 tấn/năm.
  • Khai thác mỏ lộ thiên: Độ sâu 10-15m, thiết bị khai thác, xúc bốc tiên tiến và an toàn. Cao lanh Tân Lập chất lượng ổn định, là nguồn nguyên liệu cho các nhà máy ceramic và chất độn cho các nhà máy phân bón trong vùng Đông Nam Bộ.
  • Hệ thống quản lý chất lượng:
    ISO 9001:2015.
Ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, H. Bắc Tân Uyên, Bình Dương. Ấp 1, Xã Tân Lập, H. Bắc Tân Uyên, Bình Dương.
0274.3822602
0274.3822923
info@bimico.com.vn
www.bimico.com.vn